SKLEPKOMET

Strona poświęcona tworzeniu Bazy Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze na terenie miasta Śrem - przygotowanie pod MTB XCO

__/\_/\__BUT__..--__

MISJA

Każdy kto chce rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem powinien dobrze opanować technikę jazdy na rowerze. Poradzenie sobie z każdą trudnością trasy, pozwala efektywniej ją pokonać, a panowanie nad rowerem pozwala uniknąć upadków i w mniejszym stopniu być narażonym na kontuzje. Ćwiczenie techniki powinno być zatem priorytetem szkolenia. Zwłaszcza dzieci powinny nabywać takie umiejętności poprzez zabawę na rowerze i stopniowe wprowadzanie w bardziej skomplikowane wyzwania.

Aby móc podnosić poprzeczkę swoich umiejętności trzeba ćwiczyć, ale też mieć gdzie ćwiczyć. Na terenie miasta Śrem chcemy stworzyć Bazę Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze (BUT), która w zamyśle ma służyć rozwojowi i popularyzowaniu kolarstwa w naszym regionie. Znajdą się tu rowerowe atrakcje dla najmłodszych oraz starszych, tych rozpoczynających swoją przygodę oraz również tych już zaawansowanych. Poniżej kolejne etapy działań zmierzające w tym kierunku.

LOKALIZACJA: Śrem, os. Helenki, przy ul. Heweliusza.

mapa
2023

WYCINKA
Rok rozpoczęliśmy wycinką drzew i krzewów. Jeśli kogoś niepokoi widok ściętych drzew to uspokajamy:
- jest to proces zaplanowany i zaakceptowany przez odpowiednie zespoły gminne i powiatowe czuwające nad stanem środowiska w naszym rejonie,
- większość tych drzew zakwalifikowana została jako martwe, zamierające, pochylone lub są wiatrołomami,
- chcemy, aby teren ten pozostał zielonym, więc zrobimy również nowe nasadzenia 🌳🌳🌳🌳.

Prace
Prace
Prace
Prace
Prace

KONTAKT: SKLEPKOMET, sklepkomet@wp.pl, tel. 667116492. Wiecęj informacji o stowarzyszeniu www.sklepkomet.pl.