SKLEPKOMET

Strona poświęcona tworzeniu Bazy Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze na terenie miasta Śrem - przygotowanie pod MTB XCO

__/\_/\__BUT__..--__

MISJA

Każdy kto chce rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem powinien dobrze opanować technikę jazdy na rowerze. Poradzenie sobie z każdą trudnością trasy, pozwala efektywniej ją pokonać, a panowanie nad rowerem pozwala uniknąć upadków i w mniejszym stopniu być narażonym na kontuzje. Ćwiczenie techniki powinno być zatem priorytetem szkolenia. Zwłaszcza dzieci powinny nabywać takie umiejętności poprzez zabawę na rowerze i stopniowe wprowadzanie w bardziej skomplikowane wyzwania.

Aby móc podnosić poprzeczkę swoich umiejętności trzeba ćwiczyć, ale też mieć gdzie ćwiczyć. Na terenie miasta Śrem chcemy stworzyć Bazę Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze (BUT), która w zamyśle ma służyć rozwojowi i popularyzowaniu kolarstwa w naszym regionie. Znajdą się tu rowerowe atrakcje dla najmłodszych oraz starszych, tych rozpoczynających swoją przygodę oraz również tych już zaawansowanych. Poniżej kolejne etapy działań zmierzające w tym kierunku.

LOKALIZACJA: Śrem, os. Helenki, przy ul. Heweliusza.

mapa
2021

TRENINGI
Cały czas na BUT-cie prowadzone są treningi. Nowo odkryte i przygotowane miejsca stawiają nowe wyzwania. Kilka zdjęć z różnych treningów dla dokumentacji stanu terenu.

Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
Trening
* * * *

PRACE CZYSZCZĄCE TEREN
Listopad-grudzień. W paru skrzykniętych akcjach oczyszczono z kamieni, suchej roślinności, gałęzi i śmieci utorowaną wcześniej koparkami pętlę główną, biegnącą wokół całego terenu. Tak zakończono rok prac 2021.

Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
Ekipa prace
* * * *

BANYHOPKI 2021
Dnia 09.10.2022 odbyły się pierwsze sprawdziany z techniki jazdy na rowerze - BANYHOPKI, dla tutejszych dzieci i młodzieży. Wykorzystano wcześniej przygotowaną część placu oraz teren przyległy. Młodzi mogli sprawdzić swoje umiejętności w 10 konkurencjach. Pomału zadamawiamy się na powierzonym terenie.

Banyhopki 2021
Banyhopki 2021
* * * *

UTOROWANIE PĘTLI WOKÓŁ
Sierpień-wrzesień. Przy użyciu sprzętu do robót ziemnych wyrównano przednią część placu oraz wykonano/utorowano zarys połowy pętli głównej, aby mogła przebiegać wokół całego terenu.

Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
Prace koparką
* * * *

BUDŻET OBYWATELSKI 2022
Nasz projekt "Nowy Blask Starej Żwirowni", został odrzucony na etapie formalnym, więc nie ujrzał nawet światła dziennego. Ścieżka obejmująca projekt przebiega przez teren naszego stowarzyszenia, a umowa dopuszcza jego ogrodzenie, co mogło by czynić wtedy projekt NIE-ogólnodostępnym.

Projekt
* * * *

UMOWA Z GMINĄ ŚREM
Dnia 01.07.2021 pomiędzy gminą Śrem, a stowarzyszeniem SKLEPKOMET zawarta została umowa długofalowej współpracy przeznaczenia przedmiotowego terenu pod sporty rowerowe i staliśmy się podmiotem władającym tą gminną nieruchomością. Drugą część żwirowni otrzymało stowarzyszenie FREERIDE EVOLUTION.

Logo Śrem
* * * *

ODŚMIECANIE ŻWIROWNI
09.05.2021 odbyło się sprzątanie żwirowni. Akcja zakończona wielką kupą śmieci !! 💩💩💩 W prawie trzy i pół godziny, 26 dorosłych i 17 dzieci, przeplądrowaliśmy całą skarpę. 💪💪💪 Mamy teraz piękne, czyste zbocze. 🌱🌿☘️🍀🌾 Dziękujemy WSZYSTKIM – tym tu widocznym i nie widocznym – bo nie wszyscy załapali się na pamiątkowe foto. 🧡💙

Akcja odsmiecania 2021
Akcja odsmiecania 2021
Akcja odsmiecania 2021
* * * *

DOKUMENTACJA TERENU - WIOSNA 2021
Nowe śmieci i paleniska na terenach uprzątniętych już wcześniej oraz okolice zbocza, które jeszcze nie były sprzątane. Mnóstwo obalonych i połamanych drzew.

Dokumentacja wiosna 2021
Dokumentacja wiosna 2021
Dokumentacja wiosna 2021
Dokumentacja wiosna 2021

KONTAKT: SKLEPKOMET, sklepkomet@wp.pl, tel. 667116492. Wiecęj informacji o stowarzyszeniu www.sklepkomet.pl.