SKLEPKOMET

Strona poświęcona tworzeniu Bazy Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze na terenie miasta Śrem - przygotowanie pod MTB XCO

__/\_/\__BUT__..--__

MISJA

Każdy kto chce rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem powinien dobrze opanować technikę jazdy na rowerze. Poradzenie sobie z każdą trudnością trasy, pozwala efektywniej ją pokonać, a panowanie nad rowerem pozwala uniknąć upadków i w mniejszym stopniu być narażonym na kontuzje. Ćwiczenie techniki powinno być zatem priorytetem szkolenia. Zwłaszcza dzieci powinny nabywać takie umiejętności poprzez zabawę na rowerze i stopniowe wprowadzanie w bardziej skomplikowane wyzwania.

Aby móc podnosić poprzeczkę swoich umiejętności trzeba ćwiczyć, ale też mieć gdzie ćwiczyć. Na terenie miasta Śrem chcemy stworzyć Bazę Udoskonalania Techniki jazdy na rowerze (BUT), która w zamyśle ma służyć rozwojowi i popularyzowaniu kolarstwa w naszym regionie. Znajdą się tu rowerowe atrakcje dla najmłodszych oraz starszych, tych rozpoczynających swoją przygodę oraz również tych już zaawansowanych. Poniżej kolejne etapy działań zmierzające w tym kierunku.

LOKALIZACJA: Śrem, os. Helenki, przy ul. Heweliusza.

mapa
2020

PIERWSZE PRACE NA LEGALU
Ruszają drobne prace przygotowujące plac główny oraz udrażniające przedostanie się w głąb terenu.

Prace zima 2020
Prace zima 2020
Prace zima 2020
Prace zima 2020
Prace zima 2020
Prace zima 2020
* * * *

TEREN BYŁEJ ŻWIROWNI DLA MIŁOŚNIKÓW KOLARSTWA
"20 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy gminą a śremskimi klubami kolarskimi. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski spotkał się z przedstawicielami Klubu Kolarskiego Kometa oraz osób zainteresowanych zawiązaniem stowarzyszenia zajmującego się kolarstwem górskim. Na obecnym etapie celem tej współpracy jest przygotowanie pod względem organizacyjnym i prawnym terenu gminnego byłej żwirowni przy ul. Nowowiejskiego w Śremie do umownego przekazania na potrzeby statutowej działalności klubów kolarskich. Na czas oczekiwania na zawarcie docelowej umowy użyczenia kluby uzyskały pisemną zgodę Burmistrza Śremu na objęcie wydzielonych części nieruchomości we władanie, celem podjęcia prac porządkowych oraz wstępnych działań przygotowujących teren pod kątem przyszłych potrzeb. Głównym założeniem przyszłych umów jest stworzenie dobrych warunków do pracy z młodzieżą w ramach kolarskich klubów sportowych oraz zagospodarowanie narażonych na dewastację terenów gminnych." Taki komunikat pojawił się na stronach Miejskiego Portalu Informacyjnego Gminy Śrem. Tego dnia Alina Zalewska wraz z Mateuszem Tyburkiem spotkali się z Burmistrzem Śremu - Adamem Lewandowskim i Naczelnikiem Pionu Skarbu Gminy - Donatem Tomczakiem.

Urząd Miejski spotkanie
* * * *

PISMO DO BURMISTRZA ŚREMU
W dniu 23 października 2020 skierowaliśmy pismo do Burmistrza Śremu pana Adama Lewandowskiego, w którym prosiliśmy o możliwość "legalnego" gospodarowania terenem dawnej żwirowni pod sporty rowerowe, abyśmy mogli zapewnić swoim podopiecznym rozwojowe warunki do trenowania kolarstwa. Odpowiedź była pozytywna. I od tego momentu rozpoczęły się wszelkie działania zmierzające do sformalizowania tego.

KONTAKT: SKLEPKOMET, sklepkomet@wp.pl, tel. 667116492. Wiecęj informacji o stowarzyszeniu www.sklepkomet.pl.